انواع آلومینیوم گرد مقاطع درشت

آلومینیوم گرد با مقاطع درشت معمولاً برای استفاده در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله صنایع ساختمانی، صنعت خودرو، صنعت دریایی و صنایع مکانیکی. این مقاطع با ابعاد و اندازه‌های متنوع تولید می‌شوند تا به نیازهای مختلف صنایع پاسخ دهند.