عرضه دیسک و صفحه خودرو

بهترین برند دیسک و صفحه کشور
بسیار نرم
با دوام و عمر طولانی
قدرت و کشش بالا