گردنبند قو طلا

گردنى قو


وزن:٣/٢٣٠


اگه ميخواى يه كار خاص داشته باشى كه هميشه ازش استفاده كنى اين گردنى فوق العاده هست.