نصب بچه ستون و ستون درجا برای گلخانه

نصب ستون گلخانه به صورت مهندسی با بچه ستون و ستون درجا با تیمی حرفه ای و متخصص . همچنین سرعت کار بالا که در کمترین زمان ممکن ساخت گلخانه را انجام داده و به کارفرما تحویل می دهند.
برای هماهنگی می توانید با شماره های درج شده گلخانه سازی ناد علیزاده در سایت تماس بگیرید.