برگزاری کارگاه پدر و کودک(مادر و کودک)

برگزاری کارگاه پدر و کودک(مادر و کودک)
از گارگاه هایی که در این مجتمع اجرا می‌شود می توان به
کارگاه های پدر و کودک،
و مادر و کودک اشاره کرد:

اهداف کارگاه ها بسته به نوع آموزش ها و فضایی که در آن ایجاد می شود متفاوت است. اما به طور کلی در مورد اهداف مشترک این کارگاه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تقویت هوش هیجانی کودک

پرورش خلاقیت

تقویت ارتباط بین مادر و فرزند،
یا پدر و فرزند و
کمک به کشف استعداد کودکان و پرورش آنها

آشنایی با نقاط ضعف و قوت فرزند

آشنایی بیشتر با پرورش مهارت های ارتباطی کودکان و دوست یابی کودک

این کارگاه ها زیر نظر مشاوران روانشناس و کارشناسان متخصص و با تجربه برگزار می‌شود.