دستگاه درام ۳۰۰ کیلویی

دستگاه درام ۳۰۰ کیلویی
طراحی و ساخت و نصب دستگاه درام ۳۰۰ کیلویی در شهرک صنعتی شمس آباد