نهال گردو خارجی امریکایی

تولید نهال گردو خارجی
با اکیپهای قلمه زنی و مشاور طراح احداث باغ در سراسر کشور توسط نهالستان جواد اسدلو در اذربایجان غربی.