تانکر سی هراز لیتری

تانکر سی هراز لیتری ورق 6میل برای سوخت
ساخته شده توسط صنایع فلزی ارس خانی.
برای ثبت سفارش تماس حاصل فرمایید.