خرید زمین سند دار در رشت

۱۶۰متر زمین دوردیوارسند تکبرگ مجوزساخت گیلان رشت کیلومتر ۱جاده رشت به تهران امکانت لازم جاده اسفالته دونبش سند تکبرگ مجواز ساخت.