سرویس و شستشو اسپلیت

در سرویسکاری اسپلیت دو یونیت بیرونی و داخلی باز با کارواش شسته و سپس نصب میشود و کل کار گارانتی میباشد اگر پس از روشن نمودن مشکلی باشد رایگان انجام میشود قیمت طبق نرخ اتحادیه میباشد