فروشگاه سنگ لاشه

فروشگاه سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي صخره اي قلواه اي همراه با نصب براي محوطه سازي باغ ويلا شهرك ساختمان اجرا مي شود مهم ترين خاصيت سنگ لاشه ها طبيعي بودن آنها هستند