فروش بذر اسپرس بوجار شده

فروش بذر اسپرس (خشه) بسیار مرغوب بوجاری شده خشک در محصولات کشاورزی اصلاح شده کیمیا بذر تبریز و ارسال به سراسر شهرستان