اجرای سنگ مالون نصب سنگ لاشه

نوع کار: اجرای محوطه سازی دیوار باغ
توضیحات: استفاده از سنگهای مالون سنگ لاشه در دیوار های باغ ویلا برای طبیعی بودنش هست و برای بااسقامت بودن است استفاده از عناصر طبیعی در دیوار باغ بسیار بجا است اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون با نصابان ماهر اجرا شده است با سنگ ورقه ای قهوای اجرا شده است به صورت برشی همینطوریکه مطلع هستید برای اجرای سنگ مالون اجرای سنگ لاشه به افراد با تجربه ای سنگ لاشه