کتونی طبی پیاده روی درکرج

رویه تمام بافت الیاف طبیعی
زیره ای وی آ
طبی و رانینگ
تنفس پذیر
بسیار سبک وزن و راحت
سایز ۴۱تا۴۵