مرمریت چینی نی ریز

مرمریت چینی نی ریز ویژه نما بدنه و کف
صنایع سنگ قرائی در نی ریز
فرآوری و صادرات سنگ چینی نیریز در ابعاد مختلف، لوح چینی نیریز، سنگ پله و زیر پله، ارسال انواع سنگ نما، تراورتن شکلاتی و کرم، لایم استون مرودشت