location-mark شهر خود را انتخاب کنید

پایه روشنایی هشت وجهی 12 متری گالوانیزه گرم

پایه روشنایی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه گرم


ارتفاع 12متر


قطر 220-60 میلیمتر


ضخامت سه میلیمتر


بیس پلیت400*400*20 میلیمتر


وزن پایه 191kg


هد چراغ دو طرفه


گارانتی بی قید و شزط 60 ماهه


جوش co2


قابلیت تولید تا ارتفاع 16 متر به صورت یک تکه و بدون اورلب


قابلیت تولید به صورت یک درز جوش


دارای دریچه نصب


هد چراغ متناسب با کاربرد پایه


طراحی تخصصی روشنایی  با نرم افزار Calculux بر اساس استاندارد


تولید بر اساس استاندارد  اداره راه و شرکت توزیع