پذیرش و نمونه گیری آزمایشات در منزل

جهت رفاه حال بیماران ،نمونه گیری در منزل انجام خواهد شد. با تیمی مجرب مجرب و متخصص مرکز آوای سلامت