نمایندگی چرخ جک در گلستان

راسته دوز A⁵Eجک
•۱۲ماه گارانتی
•پردازشگر۹هسته ای
•سنسور هوشمند تشخیص ضخامت پارچه
•سر نخ زن اتومات
•پایه بلند کن اتومات
•سرقائمه اتومات
•اجرای نمادوزی
•دوخت انواع پارچه ضخیم ظریف کشی
نکته بسیار جالب این چرخ تشخیض ضخامت پارچه به صورت هوشمند است اگر میخواهید راسته دوزی داشته باشید که به شما این امکان را دهد تا بتوانید انواع جنس و ضخامت پارچه را بدوزیدA5Eبهترین انتخاب است