پارچه پرده ای و مبلی

پارچه پرده شانل با رنگ بندی عالی وعرض 3 و موجود کالیته پارچه برای همکاران و فروش کاتینگ به همکاران و مشتریان عزیز.ارسال باتیپاکس وهزینه ارسال با مشتری میباشد