تولید انواع تسمه در ابعاد و ضخامت دلخواه مشتری

تولید انواع تسمه در ابعاد و ضخامت دلخواه مشتری
انواع تسمه سیاه روغنی اسیدشور گالوانیزه
از ضخامت 50 تا 8 میل
در کیان پارس ورق