اجرای سقف های متحرک شیشه ای


فروش متنوع ترین سقف های متحرک شیشه ای در تهران توسط مجموعه آرادیس

●سقف متحرک استخر در نقش اشراف بند بسیار موثر و کارآمد بوده و دید ساختمان های اطراف را به فضای استخر محدود می نماید.
•در عین حال به دلیل پوشش شفاف و یا نیمه شفاف، فضا نورگیری مناسبی خواهد داشت. •پوشش کامل فضا کمک می کند در مواقع تابش شدید آفتاب و یا بارش باران امکان استفاده از استخر فراهم باشد. پوشش کامل استخر امکان آلوده شدن آب استخر را به حداقل می رساند.