ساخت دستگاه ساب طرح نوین در اصفهان

در ساخت دستگاهای جدید در این مجموعه با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و مهندسی معکوس از برندهای معروف دستگاهای ایتالیایی
توانسته ایم در ساب وپیش سابها باحذف پیستونها که شکل و وزن نامناسب آنها باعث مصرف بیش از حد لقمه میشد را به حداقل ممکن برسانیم وکیفیت آن را بسیار بالاتر از نمونه های موجود در بازار برسانیم.