قیمت سنسور فشار بیل نیوهلند00019P1

سنسور فشار در بیل‌ها و ماشین‌آلات سنگین نظیر بیل نیوهلند (New Holland) معمولاً برای اندازه‌گیری فشار در سیستم‌های هیدرولیک و یا سیستم‌های تراکتورها استفاده می‌شود. این سنسورها به کنترل و نظارت بر فشار در سیستم‌های هیدرولیک کمک می‌کنند.