قیمت داربست ارزان در تهران

قیمت داربست ارزان در تهران قیمت نصب داربست چطور محاسبه می شود: حداقل قیمت نصب داربست در سال 1400 در تهران، 700 هزار تومان است. لازم به ذکر است که تعیین قیمت نصب داربست کاملا وابسته به کار شماست. هزینه نصب چهارپايه چرخ دار 2*2 يا 3*3 يك ميليون و پانصد هزار تومان یک میلیون تا يك ميليون و پانصد هزار تومان هزينه نصب و اجاره طاق نصرت در محل تا طول 6 متر سه ميليون تومان يك ميليون و هشتصد الی دو ميليون تومان زيربتن سنگين تا 100 متر مكعب سه ميليون و پانصد هزار تومان و مازاد آن هر متر 25 هزار تومان سه ميليون تومان و مازاد هر متر 25 هزار تومان اجرای داربست در مدرسه آبشناسان در ولنجک