location-mark شهر خود را انتخاب کنید

خرید شیلنگ طرح یاسا در همه سایز

جنس این شیلنگ ها لاستیکی می‌باشد. لاستیک هایی که معمولا از آن برای ساخت تایر های ماشین و موتور استفاده می‌شود
ه شیلنگ هایی که شبیه شیلنگ های ایران یاسا می‌باشند طرح یاسا میگویند. معمولا قیمت شیلنگ های طرح یاسا از قیمت شیلنگ های ایران یاسا مناسبتر است به همین دلیل مشتریان و متقاضیان خود را در بازار دارند.