پوتین دخترانه و پسرانه

پوتین دخترانه و پسرانه
بسیار باداوام دوردوخت
داخل پرزدار و زیره سبک و نرم
بغل زیپ دار 🌺

چهار رنگ سفید،مشکی،کرم،سبز🌈

سایز ۳۲الی۳۷

قیمت ۵۵۰هزار 💰💰💰


جدول سایز 👇👇👇👇👇
سایز ۳۲داخلش ۲۰ سانت
سایز ۳۳داخلش ۲۰/۶
سایز ۳۴ داخلش ۲۱/۲
سایز ۳۵ داخلش ۲۱/۸
سایز ۳۶ داخلش ۲۲/۴
سایز ۳۷ داخلش ۲۳