تی سی بولت T.C BOLT

تولید انواع تی سی بولت جهت سازه های ساختمانی
10/9
انواع پیچ های شش گوش گرید 10/9 HV