شلنگ تکنو دولایه نخ دار

شلنگ تکنو دولایه نخ دار و داخل مواد کابلی