شال موهر بسیار نرم

شال موهر جنس وارداتی بسیار نرم و لطیف مناسب پاییز و زمستان