سنگ لاشه و سنگ مالون طبيعي محوطه سازي

سنگ لاشه و سنگ مالون ورقه اي تخته سنگ هاي طبيعي صخره اي طبيعي مناسب براي محوطه سازي باغ ويلا ی باشند.
سنگ کوهی در رنگ هاي متنوع موجود است.

فروش و نصب انواع سنگ کوهی، سنگ لاشه و سنگ مالون طبیعی با قیمت مناسب در سنگ مالون طبیعی جوینده می باشد.