قلمدان چوبی با چوب زیبای توسکا

قلمدان چوبینو با چوب زیبای توسکا در ابعاد ۸۰*۱۵ به ارتفاع ۲۷ شامل : ۱- جای انواع سایز قلم با گنجایش بیش از صد قلم ۲- جای مرکب به تعداد ۴عدد ۳- جای قطره چکان یک عدد ۴- استند موبایل برای انواع اینچ با محل اتصال شارژر ۵- صندوقچه کوچیک برای جای قط زن و قلمتراش به ابعاد ۱۸*۱۰ به عمق ۵ سانتی متر ۶- دوعدد کشو به ابعاد ۲۶*۱۰ به عمق ۴سانتی متر