گیلاس پایه گزیلا ۶

نهال گیلاس پایه گزیلا ۶ از انواع گیلاس پیوندی محسوب می‌شود. این نهال از گونه‌های تازه توسعه یافته گیلاس به حساب می‌آید و از نظر میوه‌دهی بسیار پربار و مثمر است، به طوری که از سال اول کاشت میوه تولید می‌نماید.


درختان گیلاس پایه گزیلا ۶ به عنوان محصولی اصلاح شده مورد توجه نهالستان‌ها و مراکز تحقیقاتی در منطقه خاورمیانه قرار گرفتند. این رقم از گیلاس در ایران به بازار نهال معرفی شد و به واسطه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با اصلاح بذر و نهال و همچنین با همکاری سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید. از آن زمان، تکثیر و پرورش این نهال در نهالستان‌های منطقه خاورمیانه به انجام رسیده و به بازار عرضه می‌شود.