باربری و اسباب کشی اتوبار در رویان

باربری و اسباب کشی اتوبار دررویان مازندران
امیر بار با چندین سال سابقه درخشان در مازندران ارایه خدمات دارد بصورت تخصصی حرفه ای با انواع نیسان کامیون خاور مسقف
حمل جهیزیه عروس حمل وسایل اداره جات.