تولید و عرضه نهال پسته در یزد

تولید و عرضه نهال پسته دریزد و ارساتل به سراسر کشور.
تولید کننده مرغوب ترین نهال پسته مهریز تحت نظارت جهاد کشاورزی
نهال پسته شناسنامه دار(لیبل دار
✔نهال پسته یکساله و دوساله
تهیه شده از بهترین بذر بادامی (زرندی و اردکان)
طبیعی و بدون کود های شیمیایی
گلدانی دو کیلویی و چهار کیلویی.
کاشت درخت پسته؛ به عنوان یک محصول بسیار سود آور، همواره مورد توجه کشاورزان و باغداران بوده است. پس از کشت پسته، کشاورزان باید در مدت زمان نسبتا طولانی، منتظر ثمردهی درختان پسته باشد.