ساخت کمپرسی و تریلی

تولید و ساخت انواع تریبلی و کمپرسی مارال چند محور و لبه کف و قایقی، و همچنین پذیرش سفارش از سراسر کشور با رعایت کامل نکات حرفه ای و استاندارد در مجموعه تریلی و کمپرسی سازی جیران صنعت در شهر همدان انجام می پذیرد.