فروش و اجرای متریال آب بندی سلر

فروش و اجرای متریال آب بندی سلر چاه های نفت اهواز میدان نفتی آزادگان شمالی در شرکت پیمانکاری عایق خاکسار با قیمت مناسب و کیفیت بالا انجام می شود.