باربیکیو با کابینت و بدون کابینت

باربیکیو گازی وزغالی در ابعاد مختلف
هم گازی وهم زغالی
بسیار با کیفیت ودرجه یک با بهترین پوشش رنگ چریک
با پلوپز وبدون پلوپز
سرخ کن دار. وساده. ارسال با بهترین پخش کننده از کرج به سراسر ایران