زرشک مینیاتور قرمز

زرشک مینیاتور قرمز این گیاه درختچه هاییی تیغ دار دارد که چوب آنها قرمز و یا قهوه ای و زرد است.