المان نوروزی جوجه فصلی

ارتفاع ۲۶۰

طول ۴ متر

فایبرگلاس با شاسی فلزی

رنگ اتومبیلی