ارئه تمامی خدمات ساختمانی

فروش زمین های ویلایی در دهکده ویلایی پارمیس

با ما همراه شوید در دهکده پارمیس

دارای کاربری مسکونی در حوزه شهری