زیر قاشقی گلدارجنس ملامین
ابعاد : 17 . 13 سانتی متر
طرح گلدار
رنگبندی متنوع