اجرا و نصب انواع درب های کرکره ای رنگی ماکتهای موجود در دفتر کار

اجرا و نصب انواع درب های کرکره ای رنگی.
ماکتهای موجود در دفتر کار نمایندگی درب اتوماتیک هومر می باشد.