قیمت سنگ بیلیارد در لرستان

اولین سری ۸ فوت صادرات به کشور امارات
سنگ بیلیارد یک نوع مصالح مخصوص است که برای ساخت میزهای بیلیارد و پولی بیلیارد استفاده می‌شود. این سنگ‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص خود، محبوبیت زیادی در صنعت بیلیارد و استفاده در میزهای بازی بیلیارد یا پولی بیلیارد برخوردارند.