تعمیر ترانس پرس جوش، نقطه جوش و قرقره جوش

تعمیر ترانسهای ایرانی و خارجی مانند نوین سازان، بنیاد ترانس، نیماک، اوبارا، شلاتر، کوکا و اکسپرت

طراحی و ساخت دستگاهای جوش برای قطعات خودرو، قفس پرنده، فیلتر روغن، ابچکان، توری محافظ بخاری، لوازم فلزی شیشه میرال، میل موجگیر، میل کمک، میل تعادل، پروانه پمپ، لوازم استارت خودرو، باطری خودرو