سرویس چینی دسینی(اپال)

سرویس چینی دسینی(اپال)
سرویس چینی دسینی ۲۷ پارچ دارای ۲ دیس، ۱عدد کاسه سایز بزرگ، ۶عدد میوه خوری، ۶عدد برنج خوری، ۶ عدد کاسه سالاد خوری، ۶عدد خورشت خوری