۴۲۰ متر زمین سنددار در لنگرود

۴۲۰ متر زمین سنددار کد #E0045 کاربری مسکونی بشرط مجوز ساخت فاصله تا دریا حدود ۱ کیلومتر دور دیوار شده بهترین کوچه شهر چاف ، وحدت۲ قیمت ۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تاریخ ثبت ۱۴۰۰/۱۰/۱۶