کوره های مدل سطلی و یا استوانه ای

فروش بدون واسطه کوره های مدل سطلی و یا استوانه ای در جهان کوره البرز در کرج
می باشد.
این مدل کوره ها که سطح مقطع وگرد دارد.
این نوع کوره ها درب از بالا میباشد و در سه اندازه ۱۰۰ ،۶۰ ،۱۵۰ لیتر ساخته می‌شود

این نوع کوره ها برای افراد که بشقاب‌های دیوار کوب بزرگ و یا یک نوع کار در انداز های کوچک تولید می‌کنند مناسب است.
وکسانی که کارهای متنوع دارند ،کوره های صندوقی برایشان مناسب‌تر است