نصب اسپلیت جی پلاس با گارانتی

لوازم نصب همراه ما میباشد و دستگاه گارانتی میشود