کوره تست لعاب

کوره ی تست لعاب ۱۰ لیتری
دمای ۱۱۰۰ درجه
ابعاد داخلی ۲۰*۲۰*۲۵
تک فاز
کم جا و سبک
ضروری برای هر سرامیست 👌
شرکت ماهان نسوز در کمترین زمان این کوره را تحویل خواهد داد .