دستگاه آسفالت برند آکس ماشین

ساخت دستگاه اسفالت برند آکس ماشین.
برند اکس ماشین پس از ۴۲ سال تلاش و مهارت در این راستاوارد عرصه ماشین سازی شده و به ساخت دستگاه پخت کارخانه اسفالت در تناژهای مختلف.